kavosh dp

برنامه کلاسی دانش آموزان به تفکیک پایه و کلاس

پایه اول

دانلود برنامه کلاس 101       فایل عکس    فایل pdf

دانلود برنامه کلاس 102       فایل عکس    فایل pdf

دانلود برنامه کلاس 103       فایل عکس    فایل pdf

پایه دوم

دانلود برنامه کلاس 201       فایل عکس    فایل pdf

دانلود برنامه کلاس 202       فایل عکس    فایل pdf

دانلود برنامه کلاس 203       فایل عکس    فایل pdf      تجربی

پایه سوم

دانلود برنامه کلاس 301       فایل عکس    فایل pdf

دانلود برنامه کلاس 302       فایل عکس    فایل pdf     تجربی

ارتباط سریع

ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید از دانش آموزان عزیز انتظار می رود روز اول مهر ماه با ظاهری آراسته(لباس فرم-موی کوتاه) در مدرسه حضور یابند

شما اینجا هستید: Home امور آموزشی برنامه کلاسی دانش آموزان به تفکیک پایه و کلاس